Google+

Hiroshige woodblock prints-Miya: Atsuta Terminal

Hiroshige woodblock prints-Miya: Atsuta Terminal
Item# hiroshige-woodblock-printsmiya-atsuta-terminal
$1,000.00

Product Description

Utagawa, Hiroshige (Japan, 1797-1858). No. 42, Miya: Atsuta Terminal of the Shichiri Ferry (Miya: Atsuta no eki Shichiri no watashiguchi), from the series Famous Sights of the Fifty-three Stations (Gojusan tsugi meisho zue). 1855. 14"h x 9.1/2"w